2014. július 10., csütörtök

Foietaj de casá - hájas.

                                

Foietaj de casá - hájas.
     aluatul:
       - 650 gr. fainá
       - 3 linguri smíntíná grasá
       - 3 gálbenusuri de ouá
       - 1 linguritá zahár
       - 1linguritá sare
       - 2 ling. otzet
       - apá mineralá gazoasá , cítá cuprind ingredientele pentru           a obtzine o cocá molcutzá foarte elasticá,

         - toate aceste ingrediente se frámíntá bine ímpreuná píná se omogenizeazá aluatul si se lasá la rece 1/2 ora , apoi se unge cu urmátoarea compozitzie,,,
   pentru uns aluatul :
       - 250 gr. fáiná
       - 600 gr. osínzá mácinatá , se amestecá bine si se                                        ímparte ín 4 pártzi cu care se va unge aluatul de mai sus din 1/2 orá in 1/2 orá,

     -dupá ½ orá de odihniá la rece al alutului, se pune aluatul pe masa de lucru, se va ítinde cít se poate de subtzire, apoi se aplicá peste toatá suprafatza o parte din osínza cu fáiná,  se va ímpáturi ín feleul urmátor : aducem partea de sus ín jos píná la mijlocul aluatului, partea dreaptá peste ea tot píná la mijloc, partea stíngá peste ea, apoi partea de jos adicá dinspre noi peste, dupá care se dá la rece, avínd grijá sá tzinem minte sensul ímpáturirii,
    -dupa fiecare ungere se lasá aluatul la odihná ín frigider ½ orá.
    -se va avea grijá ca de fiecare datá dupá ce am íntins si uns sá ímpaturim ín acelasi sens aluatul, ínainte de coacere la ultima íntindere aluatul íl íntind de grosimea degetului mic,nu mai subtire ptr. cá atunci nu mai are ce sá se deschidá,
     -hajosele ies mai bine dacá se coc doar a doua zi, deci,,, de preferat sá se prelucreze aluatul seara si a doua zi sá se coacá,
     -a doua zi se pune alautul pe masa de lucru, se íntinde de grosimea degetului mic, ín formá de dreptunghi, se ínfierbíntá un cutit ín foc, dupá íntindere se vor táia marginile aluatului, asa cíte o físiutzá subtzire de pe fiecare laturá, dupá care se va ímpártzi alautul ín dreptunghiuri sau pátrate de márime potrivitá, si se va táia cu cutzitul bine ínfierbíntat, de care depinde deschiderea haiosului,
     -se umple fiecare dreptunghi-pátrat cu marmeladá de prune se pliazá dar fárá sá se apese si se aseazá ín tavá cu deschizátura spre interiorul cuptorului.
     -se lasá primele 10 minute la foc mare píná íncepe sá creascá , sá se deschidá apoi se dá focul la minim,  restul aluatului táiat se va tzine ín continuare la rece píná íl dám la cuptor,
       -se dá prin zahár pudrá vanilat, imediat la  scoatere din cuptor.
               mentziune : puteti sá schimbati untura cu unt nesárat, sau unturá vegetalá, evident, nu vor avea gust identic cu cele originale, ínsá sínt delicioase ín orice variantá.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése